KESTÄVYYS

Meille kestävyys tarkoittaa mahdollisuutta tarjota asiakkaillemme lsiäarvoa innovatiivisten matalapäästöisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden muodossa. Tästä syystä yhdistämme taloudellisuuden, kauaskatsovan ajattelun sekä aloitteelisen vastuullisuuden ihmisistä sekä ympäristöstä kokemuksellame sekä intohimollamme tuotteisiimme.

Tuotteemme ovat vähäpäästöisiä (Ecoline) sekä turvallisia ja ne sopivat  ekologiseen rakentamiseen. Tarkkailemme tuotteitamme koko elinkaaren ajan, raaka-aineista vaimstamiseen, oma tuotantomme sekä jätteen käsittelyn kannalta. Jopa ympäristöystävällinen pakkaustuotanto on meille tärkeää. Seuraamme tuotteidemme vaikutusta ympäristöön (EPD). Tämä tietoisuus on perustana  kestävälle tuotannolle.

Löydät Uzin AG:n ympäristöraportin  täältä: Mene Uzin Utz SEs kotisivuille

 

 

Green building - ja rakennussertifiointi

Rakennustoiminta on resurssi-intensiivienen taloussektori. Tästä syytä vihreä rakentaminen tulee yhä tärkeämmäksi. Vihreä rakentaminen tarkoittaa sitä että suunnittelu, rakentaminen, hyödyntäminen tulee ottaa huomioon ympäristön ja raaka-aineiden kautta, samoin kuin edut ihmiselle ja ympäristölle. Joka tapauksessa, myös taloudellnen näkökulma tulee ottaa huomioon.

So-called building certification systems implement the principles of Green Building in a total concept and assess the ecological, social and economical quality of buildings quantitatively.

Kansallinen rakennussertifikaatti on jossain muodoossa lähes kaikissa maissa globaalisti. Saksassa arviointi, samoin kuin Amerikkalainen LEED joka leviää useisiin maihin - on tullut yleisesti hyväksytyksi. Brittiläinen rakennussertifikaatti BREEM (Building Research Establishment  Enviromental Assesment Method) on joskus käytössä myös Saksassa.

Yleisesti, monia eri kriteerejä asetetaan rekantamiselle kuten esim. DGNB kuvaamaan elinkaarta, käyttöaste, saavutettavuus, äänieristys ja kustannustaso.  Mitä enemmän kriteereitä liitetään tuotteeseen, sen parempi on kokonaishyöty joka rakennukselle saavutetaan, kusen esim. DGNB Platinum, Gold tai Silver.

Huomioon ottaen rakentamisen kriteerit, sisäilman laadun kriteerit ovat suuressa roolissa rakentamisen sertifioinnissa. Esim. DGNB systeemissä lattiamateriaalien tulee saavuttaa EMICODE EC 1 tai Blue Angel saavuttaakseen DGNB:n raknnusprojektissa.

Jos tahdot tietää lisää mikä tuote saavuttaa kriteerit: ota yhteyttä meihin.

Ympäristöystävällinen tuotevarmenne EPD

Mikä vaikutus tuotteella toedllisuudessa on ympäristöön? Tämä ja muut kysymykset voidaan todeta "enivormenta product declaratinon" todistuksella. EPD on documentti joka määrittää ympäristövaikutusominaisuudet tuotteele sen koko elinkaaren ajalle. Tästä syystä EPD perustuu Elinkaarimalliin (katso info alla).

EPD sisältää muutaman sivun, tietoa oleellisista ympäristöön vaikuttaviasta asiosita tuotteen elinkaaren ajan.  Yhdessä tietojen kanssa rakennusfysiikan, tietojen raaka-aineista sekä niiden lähteistä, valmistusprosessi kuvataan luotettavasti,käytettävät materiaalit huomioiden, valmistusprosessi kuvataan ja huomiot kootaan yhteen tiedostoon. Tekniset yksityiskohdat, todistukse,testit, kuten emissiopäästöt ja palo-ominaisuudet documentoidaan huolelliesti.

Green building'm  kera EPDs meritys on om hallitseva  (kuten DGNB) koska ne sisältävät luotettavan tiedon tutkitusti riippumattoman tarkastajan suorittamana.

Kohderyhmä  on pääasiassa arkkitehdit ja suunnittelijat jotka kohtaavat nämä haasteet valitessaan soveltuvia tuotteita huomioon ottaen ekologisen ja kestävän rakentamisen projektissaan. Näin voidaan tehdä arviointi rakennuksen kestävyydestä koko rakennuksen osalta.

Voit löytää EPD-tiedot tuotteen tuotetiedoista. Kaikki EDP:t ja muu tieto tästä aiheesta löytyy Bauen und Umwelt kotisivuilta.

Uzin ECOLINE uusi sukupolvi

Blue Ange ja EMICODE EC 1 Plus

Jo 1990 luvun alusta Uzin ECOLINE on ollut merkkinä vähäpäästöisyydestä, turvallisesta tuotteesta. Mikään tästä ei ole muuttunut tähän päivään mennessä.  Päinvastoin,  uusi sukupolvi UZIN ECOLINE, lisättynä EMICODE EC 1, on lisätty nyt EMICODE EC 1 PLUS ja sillä on ympäristömerkki "Blue Angel".

Tämä mahdollistaa tuotteiden käytön sekä yksityisissä kodeissa paremmin kokonaan paremmin ilman kompromisseja koskien laatua sekä tuotantoa. Tunnettu "Blue Angel" merkki on vaatimuksena yhä useammin julkisissa rakennuksissa. Jopa yksityisiet rakennuttajat asettavat luotetun symbolin merkiksi ekologisuudesta ja tereellisyydestä.

LCA- Elinkaari merkki

LCA- Elinkaari merkki

LCA- Elinkaari merkki, perustuu 140 ff-starndardiin,joka  järjestelmällisesti tarkkailee koko tuotteen elinkaarta, raaka-ainehankinnasta valmistukseen, käyttöön, jätteiden käsittelyyn sekä loppujätteeseen, kuten myös kuljetukseen. Se kattaa kaikki vaikutukset kuten raaka-aineet, energian ja myös jätteen sekä vaikutukset luontoon. Kerätty data käytetään arvioimaan tehokkuusindikaattorit jotka kuvaavat ympäristölle aiheutuvaa taakkaa. Esimerkiksi, mittaustapaindikaatori globaaliien ilmaston lämpenemiseen (GWP) kuvaa hiilidioksidin määrää läpi koko tuotteen elinkaaren ja tämän ilmastovaikutusta.

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke