LAATU- JA TUOTETUNNISTEET

tarkoitus ja alkuperä

LAATU- JA TUOTETUNNISTEET

tarkoitus ja alkuperä

LAATU- JA TUOTETUNNISTEET

Seuraavassa tahdomme kertoa eri tunnusten merkityksen  ja muuamalla sanalla kuvata asennettavia materiaaleja jotka voidaan löytää tuote-esitteestä.

Huomiot tuotteiden vaarattomuudesta ja turvallisuudesta ovat tärkeitä kiinteistön omistajalle. Oleelliset päästömerkinnät kuten EMICODE tai Blue Angel vodiaan varustaa maahantuojan toimesta vakuutena tuotteen ankarista vaatimuksista.

Järjjestelmällinen facilitointi ja koko rakennuksen päästöttömyyden dokumentointi sekä useat rakennussertifikaattit joita on tullut viime vuosina Saksassa ja koko Euroopassa ovat luoneet rakentamisen sertifiointeja kuten DGNB, LEED ja BREEM. Tässä tulee huomioida, että erilliset tuotteet eivät ole sertifioituja vaan koko rakannus. Rakennustuotteiden tulee täyttää tietyt vaatimukset että niitä voidaan käyttää näissä vihreissä rakennuksissa.

Ympäristömerkityt tuotteet (EPD) Kestävien tuotteiden tekniset tiedotteet ja Uzin Ecoline informaatio sekä päästötiedot tukevat rakennusten sertifiointeja.

Uzin Ecoline on tuotesarja, jossa painotetaan erityisesti hyvää sisäilman laatua. Tuotteet, jotka kantavat tätä logoa, erottuvat peräti kahdesta päästömerkistä, nimittäin EMICODEsta ja Sinisestä enkelistä.

Lue siitä lisää kohdasta  UZIN ECOLINE.

UZIN ÖKOLINE Logo

Ympäristötuoteseloste (Environmental Product Declarations, EPD) on riippumattomien kolmansien osapuolten tarkastama asiakirja, jossa ilmoitetaan tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan. Ne sisältävät myös tietoja muun muassa päästökäyttäytymisestä ja palonkestävyydestä. Tunnuksen myöntää Saksan rakennus- ja ympäristöinstituutti.

Lue lisää EPD stä täältä.

EPD Logo

BREEM (Building Research Estaablishment Enviromental Assement Methoh) on rakentamisen sertifiointijärjestelmä alun perin Iso-Britanniasta, mutta joka sen jälkeen levinnyt moniin maihin. Arivointijärjestelmä kokonaisarvion tuotteen ekokologisuudesta ja sosiokulttuurisista edellytyksistä kestävässä rakentamisessa. Rakennukset voidaan arivoida BREEM:n kriteerin mukaan ja jotka läpäisevät hyvä, erittäin hyvän tai erinomaisen rakentamisen kriteerit. Breem myös määrittää tuotteiden vaatimukset koskien sisäilman laatua. Lisäksi, BREEM-projekteissa ei saa olla tiettyäjä terveyttä vaarantanvia ominaisuuksia.

LEED oon Amerikkalainen sertifiointijärjestelmä jota käytetään kansainvälisesti. LEED tarkoittaa "Johtavaa Energia ja Ympäristösuunnittelua". Järjestelän arivointi asettaa standardit rakentamiselle ja ne ovat merkittäviä rakentamisen ekologiassa ja sosiokulttuurisessa ympäristössä.    Tuotteet jotka kantavat LEED-hyväksyttyjä tarraa pakkauksessa tai tuoteselosteessa tavoittavat VOC- ja sisäilmaluokat jotka on asetettu LEED:n toimesta ja soveltuvat parhaiten LEED-projektiin.

LEED Logo

Tehdäkseen rakentamisesta ympäristöä säästävää, DGNB kehitti DGNB Navigaattorin.  Vapaa online-tiedosto sisältää kaiken tarvittavan tiedon tarvittavista rakennusmateriaaleista yhdessä paikassa. Järjestlmä taltkoi kaiken tämän tiedon tuotteista, suunnittelijoista ja arkkitehdeistäja luo kattavan tiedoston jossa on noin 50 DGNB-kriteeriä, joka auttaa heposti löytämään tarvittavan tiedon. Tuotteet täydeillisine tietoineen on myös järjestetty DGNB Navigaattoriin. Jos syötät rekisterikoodin Navigaattoriin DGNB-kotisivuilla, saat kaiken tarvittavan tuotetiedon tuotesivulta.

Katso lisää DGNB Navigaattorista.

DGNB-Navigator Label

Saksan Kestävän kehityksen neuvosto  (DGNB e.V.) myöntää laatumerkin kestävälle rakentamiselle samoin kuin Green Building. DGNB on kehittänyt rakentamisen sertifioinnin joka kattaa koko rakentamisen. Se arvioi ekologisuutta, sosiokulttuurista ja rakentamisen taloudellisia elementtejä. Yhdessä muiden rakentamisen sertifiointien kanssa (LEED, BREEAM) DGNB laatumerkki syventää rakentamisen taloudellisuutta. Tuotteet voivat saada DGNB Platinium, Gold tai Silver-tason riippuen niiden saavuttamista tavotteista.   Lopputuolksena tuotteiden tulee saavuttaa tietyt kriteerit tullakseen hyvätyksytyksi DGNB Platinum, Gold tai Silver riippuen tuotteen vaatimutaston täyttymisestä.  Rakennustuotteiden tulee täyttää nämä kriteerit päästäkseen DGNB:n mukaan. Tuotteita tulee käyttää ja niiden pitää saavuttaa vähintään yksi neljästä laatutasosta, jossa 1 on alhaisin ja 4 korkein taso. Elinkaariajattelu koko rakennuksen kannalta on myös otettu huomioon DGNB-järjestelmässä. EDP:llä on myös oma roolinsa tässä.   UZIN UTZ on olut DGNB jäsen vuodesta 2008.

 

DGNB Kotisivu

 

GDNB NAVIGATOR LAVER

DGNB Logo

M1 matalapäästöisille tuotteille, perustuu Rakenustietosäätiön RTS (Helsinki, Suomi) ja on yleisesti käytössä Skandinaviassa. Hyväksyntä edellyttää myös päästötestejä jotak tulee läpäistä, mutta se eroaa muista päästötesteistä koska tuotteen tulee läpäistä tuoksutesti.

Finnisches M1-Label

Vuodesta 2012 Ranskassa, rakennustuotteet tulee on luokiteltu perustuen päästötasoihin ja merkitty luokin A+, A, B tai C, jossa A+ on vaativin päästöluokka ja C on huonoin. Luokitusvaatimus  koskee kaikkia rakennustuottieta jotka ovat vaikutuksessa sisäilman kanssa. Valimstaja kategorioi tuotteensa neljään eri päästöluokkaan riippuen vaatimuksista.

Französisches VOC-Logo

Ohjauspyörä tai "pyörämerkki" on Euroopan unionissa käytössä oleva vaatimustenmukaisuustunnus, joka vahvistaa tuotteen soveltuvuuden käytettäväksi laivavarusteena. Edellytyksenä on, että tuotteelle on olemassa määritelty syttyvyystesti (EY-tyyppitarkastus → moduuli B) sekä valtuutetun sertifiointielimen suorittama laadunvarmistusmenettelyjen säännöllinen valvonta tuotantolaitoksessa (→ moduuli D) Ohjauspyörän kantaja on IMO, Kansainvälinen merenkulkujärjestö, joka on YK:n alajärjestö.

Täältä löydät kaikki asiaankuuluvat todistukset “IMO todistukset” luokka.

Steuerrad Logo

Saksalainen merkki yhdenmukaisuudsta  (lyhennettynä Ü -merkki kuvaa tuotteen käytttöä rakentamisessa Saksassa. Merkki on todistus että tuote täyttää kansalliset rakentamisen standardit jokta Saksan Rakennustekonologinen Instittuuti on asettanut. Tää koskee lattiapäällsteiliimoja tai puulattioiden liimoja, esimerkiksi, tuotteita jotka  täyttävät laatuvaatimukset yleisesti käyttöön hyväksytyille tuotteille yleisissä tiloissa. Liima voi saada sertifioinnin kun se täyttää päästövaatimukset ja se on läpäissyt päästötestit. DIB:n pitkä kokemus ei ole enää vaatimus tuotteille jokta ovat CE-merkittyjä, kuten lattiapäällysteliimat ja puulattialiimat. C-100/13 EU päätös (ECJ) 16 lokakuuta 2014, nämä kansalliset vaatimukset rakennustuotteille eivät ole enää vaatimuksena.

Ü-Zeichen

Blue Angel

Blue Angel myönnetään eri tuotekategorioille perustuen kullekkin kuuluvaan kategoriaan. Asennustuotteet on testattu RAL-UZ 113 testin mukaan. Ulkopuolisen testin emissiopäästöistä jälkeen, kuten myös muiden vaatimusten täytyttyä sekä pakkaus- ja päiväysmerkintöjen täytyttyä Blue Angel-lisenssi myönnetään Saksan Laatumerkintäjärjestön toimesta RAL). Blue Angel merkintä on vapaaehtoinen. Tämä on tunnetuin ympäristömerkki sekä yritys- että yksityisellä sektorilla

EMICODE kuvaa päästöjen käyttäytymistä asennettavissaa tuotteissa  kestävästi Luokissa EC 1 Plus ja EC 2, (päästöjen määrän mukaan). Vain luokat EC 1 Plus (erittäin vähäpäästöinen) ja EC 1 (vähäpäästöinen) ovat merkityksellisiä. EMICODE on merkitysellisin ympäristömerkki asennustuotteille. Merkintä tehdään vapaaehtoisesti valmistajien toimesta perustuen saatavilla oleviin tuotteiden päästötesteihin. Lisenssointi tehdään GEV:n toimesta. EMICODE on ainoa laadullinen hyväksyntä  markkinoilla oleville lattianpäällysteille ja tutkittu ja testattu laboratiriossa varmistaen EMICODE-vaatimukset. Valmistajaa rangaistaan rikkomuksista poistamalla EMICODE-lisenssi.

Klikkaa tästä Emicode videoon 

Installation systems for screeds, flooring and wood flooring

Machinery and special tools for subfloor preparation and installation of floor coverings

Complete product range for the installation, renovation and maintenance of wood flooring

Resin flooring with passion for design

Installation systems for tiling and natural stone

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke